Årsavslutning: Utsatt skatt/skattefordel eiendeler

Trinn 2 i steget for avskrivninger og forskjeller er at systemet summerer opp endringer i forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler. Disse verdiene beregnes basert på informasjon som er oppgitt når eiendelene ble registrert, og systemet beregner automatisk skattemessige avskrivninger og skattemessig verdi basert på saldogruppe. Regnskapsmessige avskrivninger baseres derimot på angitte parametere (regnskapsmessig verdi og levetid) ved registrering av eiendelen.

Som standard viser systemet viser kun en oppsummering av forskjellene. For en mer detaljert visning, kan du velge Se detaljer for å få en spesifikasjon av hver enkelt saldogruppe. Hvis selskapet allerede eide noen av eiendelene før året startet, må du registrere inngående skattemessig verdi på disse.

Cs årsavslutning utsatt skatt skattefordel eiendeler 1.jpg

Hvis du er usikker på den skattemessige verdien av eiendelene ved begynnelsen av året, kan du finne denne informasjonen i skjemaet RF-1217 i Altinn for ligningen fra tidligere regnskapsår. Denne verdien registrerer du i kolonnen Saldogrunnlag 01.01.xxxx. Når disse verdiene er lagt inn, vil systemet automatisk beregne endringene i forskjellene som påvirker skattekostnaden til selskapet.

Cs årsavslutning utsatt skatt skattefordel eiendeler 2.jpg