Oversikt over ansattkategorier

Du finner en oversikt over ansattkategorier på tre ulike steder i systemet.

Alternativ 1)

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Kategorier.

CS.Oversikt over ansattkategorier.uni.1.png

Her kan du også opprette nye kategorier ved å klikke på Ny kategori.

 

Alternativ 2)

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte.

2. Klikk på kolonnevelgeren til høyre for å hente frem kolonnen Kategorier.

CS.Oversikt over ansattkategorier.uni.2.png

 

Alternativ 3)

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Oversikt.

2. Gå til kategorien Lønn og klikk på Ansatte. Velg en kategori fra nedtrekkslisten for å få en visning av alle ansatte i gitt kategori, eller klikk på kolonnevelgeren til høyre for å hente frem kolonnen Kategorier.

CS.Oversikt over ansattkategorier.uni.3.png