Lønnsinnstillinger: Feriepenger

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn.

cs.lønnsinnstillinger feriepenger.um.1.png

 

2. Velg fanen Feriepenger.

Ignorer grunnbeløpet vil kun påvirke arbeidstakere over 60 år. Ved å sette hake vil systemet beregne tilleggssats på hele feriepengegrunnlaget, og ikke bare opp til 6G slik lovens minstekrav tilsier. Ved å registrere feriepengegrunnlag kan du manuelt legge inn feriepengegrunnlag per ansatt og eventuelt endre feriepengesats per ansatt.

3. Klikk på Endre innstillinger.

cs.lønnsinnstillinger feriepenger.um.2.png

 

Her kan du endre oppsett for trekk i fastlønn i feriemåned

Endre standard hovedbokskonto for feriepenger og endre standard feriepengesats for selskapet. 

cs.lønnsinnstillinger feriepenger.um.3.png