Kostnadsdeling

For å utføre kostnadsdeling, gjør du følgende fra leverandørfakturabildet:

1. Gå til de tre kulepunktene og velg Kostnadsdeling.

Kostnadsdeling 1.png

2. Velg type viderefakturering.

3. Klikk på Endre innstillinger for å legge til detaljer og endre viderefaktureringen. Legg inn standard produktnummer for kostnadsdeling og viderefakturering, og velg om du ønsker å lage fakturakladd, generere en ordre, eller fakturere direkte.

4. Legg til kunden som skal viderefaktureres, og hvilken andel som skal faktureres.

5. Basert på hva du har registrert av innstillinger, vil du nå ha mulighet til å enten lage en fakturakladd, generere en ordre, eller fakturere direkte. Kostnadsdeling 2.png