Ledelsesinformasjon: Rapportering

Rollene Rapportering Regnskap eller Rapportering Salg kan gi nyttige tilganger for daglig leder, styreleder og styremedlemmer. Merk at produktet for disse rollene heter Ledelsesinfo.

Rollenavn 

Rolleforklaring

Nøkkelressurser
Rapportering regnskap

I regnskapsmodulen kan brukeren se og eksportere saldobalanse, samt søke på bilag og konto og se resultat og balanse for selskapet.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse

Rapportering salg

Rollen gir lesetilgang til Kunder og Produkter i salgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Kunder, Produkter


Nøkkeltall

Dashboard
Her kan brukeren se følgende widgets: 

 • Driftsresultat
 • Huskeliste
 • Kundefordringer
 • Rapportsnarveier
 • Kostnader
 • Huskeliste med offentlige frister
 • Offentlige frister
 • Valutakurser
 • Balansefordeling
 • fakturert siste 12 md.
 • Utestående per kunde
 • 10 største kunder


Selskaper
Begrenset innsyn. Viser kun informasjon om hvem som er administrator av selskapet. Ikke tilgang til å endre noe. 

Godkjenninger 
Ikke i bruk med mindre brukeren blir tildelt rollen Forenklet fakturagodkjenning eller Fakturagodkjenning i tillegg til rollen Rapportering.

Oversikt
Får informasjon om MVA-Koder, Hovedbok, Kunde og Prosjekt.

Uttrekk (BETA)
Noe uttrekk er mulig.

Rapporter
Alle rapporter med unntak av MVA per termin (Fra og med 2022) og MVA per termin (Til og med 2021).

Salg

Informasjon om Prisavtaler, Kunder og Produkter. Ikke tilgang til å endre noe. 

Regnskap

Tilgang til saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto og Resultat og balanse. Ikke tilgang til å endre noe. 

Markedsplass

Informasjon om tilgjengelige moduler, integrasjoner og filimporter. Ikke tilgang til å endre noe. Produktkjøp er sperret.