Koble selskaper og kunder

Denne artikkelen gjelder Unimicro Byrå

I kundeavtaler med flere selskaper, kan transaksjonskostnader og/eller brukerlisenskostnader fordeles automatisk i fakturagrunnlaget. Kostnadene fordeler seg da på kunde som er koblet til selskapet, dersom du har satt hake for "Fordel Transaksjonskostnader" og "Fordel Brukerlisenskostnader" under "Innstillinger" og "Fakturagrunnlag". 

For å koble sammen selskaper og kunder i Unimicro Byrå, må du først opprette kundeavtaler og kundereskontroer i regnskapssystemet. Les mer om kundeavtaler og kundereskontro.

Gå til Unimicro Byrå og velg funksjonen «Koble selskap til kunde». Her kan du koble kundereskontroer til selskaper fra dine platform-system. Denne koblingen gjør at Unimicro Byrå kan stile systemkostnader for et selskap i Unimicro mot en kundereskontro, i stedet for at systemkostnaden til alle selskap i en kundeavtale stiles mot hovedkunden i kundeavtalen. Merk at en kundereskontro kan kun kobles til ett selskap, ikke flere.

Første gang du skal utføre kobling vil systemet forsøke å finne koblinger for deg. Forslag til koblinger vil ligge helt øverst i bildet, og du kan velge å kontrollere og godkjenne disse. Unimicro Byrå vil foreslå koblinger basert på navn og organisasjonsnummer til selskapene og kundereskontroene. Etter hvert som du oppretter nye selskap og tilhørende kunder vil dette valget bli synlig, og kobling har tilbakevirkende kraft på fordeling av systemkostnadene.

koble selskaper og kunder 1.jpg

 

I dette bildet får du en oversikt over forslag til kobling mellom kunde og selskap. Kolonnen helt til venstre angir navnet på kundeavtalen til selskapet. Dersom koblingene er korrekt, velger du Godkjenn. Dersom du har behov for å redigere et forslag, velger du blyanten helt til høyre på linjen. Du kan da søke etter andre kunder, eller opprette en ny.

koble selskaper og kunder 2.jpg

 

koble selskaper og kunder 3.jpg


Når selskap er koblet til kunder, vil de ligge i en egen oversikt inne på funksjonen. Hver enkelt linje kan når som helst redigeres ved å velge blyanten til høyre på linjen. Vær oppmerksom på å lagre eventuelle endringer.

koble selskaper og kunder 4.jpg


I noen tilfeller vil systemet ikke klare å foreslå en kobling. I slike tilfeller kan du enten søke opp en eksisterende kunde, eller opprette en ny direkte fra bildet.

koble selskaper og kunder 5.jpg

 

koble selskaper og kunder 6.jpg