Kundekort: Timer

Denne artikkelen gjelder Unimicro Byrå

Gå til Kunder i venstremenyen og velg aktuell kunde. Gå til fanen Timer.

Her får du en oversikt over alle timer som er ført mot kunden. Det skilles her mellom timer, som er medgått tid, og timer til ordre, som er det fakturerbare grunnlaget. Videre får du en oversikt over om timeføringen er fakturerbar, og hvorvidt den er fakturert.

Klikk på bildet for å forstørre

kundeoversikt timer.jpg