Versjon 189

Dato for release: 21.03.23

Regnskap

Feilrettinger

Regnskap

  • Forholdsmessig MVA i Leverandørfaktura. Dersom det er satt opp forholdsmessig MVA på en konto, vises dette nå ved registrering av leverandørfaktura

Lønn

  • Status i fakturalogg for repeterende faktura. Nå vises reell status på utsendt faktura i fakturaloggen