Versjon 196

Dato for versjonslansering: 28. juni 2023

 

Nye funksjoner og forbedringer

Lønn

 • Visning av AGA-grunnlag i rapporten Feriepengegrunnlag (ny variant)
  Du kan nå se grunnlag for AGA i en egen visning i feriepengerapporten. NB: Det benyttes ikke historisk sone, kun den sonen som den ansatte er i på det tidspunktet rapporten hentes ut. Hvis en ansatt har skiftet sone, vil utregningen bli noe avvikende fra reel AGA

 • Forbedring av visning i rapporten Feriepengegrunnlag (ny variant)
  Nytt visningsalternativ av feriepenger med mer informasjon i en type visning

 • Mulig å slette en ansatt som ikke har lønnsposter koblet mot seg
  Dette gjør det mulig å gjenbruke ansattnummer

 • Varsel om ulagrede endringer i en lønnskjøring
  Du får nå opp et varsel dersom du forsøker å navigere deg videre til «Flere valg» før du har lagret en lønnsavregning

 

Feilrettinger

 • Kontering av inngående faktura ble feil ved viderefakturering hvis øreavrunding var aktivert i salgsinnstillinger
  Fakturaen ble stående som «delvis viderefakturert» og det oppsto differanse mellom fakturasum og hva som faktisk var bokført. Feilen er nå rettet

 • Feil datovisning ved eksport av rapporten Kontoutskrift hovedbok
  Datoutvalget øverst i rapporten viste feil verdi dersom rapporten ble eksportert direkte uten å forhåndsvise først. Dette er nå rettet