Versjon 157

Regnskap

  • Oppdatert leverandørkort
    Leverandørkort har fått oppdatert grensesnitt. Funksjonalitet og faner er ikke endret.

Lønn

  • Valg fra lønnsavregning
    Fra oversiktsbildet til Lønnsavregning finnes det nå valg for å få opp feriepengegrunnlag og lønnsarter.

Salg

Øvrig