Versjon 160

Regnskap

 • Opprett HB-konto fra bilagsføring
  Det er nå mulig å opprette hovedbokskonto direkte fra bilagsføring og konteringstabell i leverandørfaktura. Se her for mer info.
 • Sjekk av organisasjonsnummer
  Når det opprettes en ny kunde eller leverandør vil systemet sjekke om organisasjonsnummer allerede finnes på eksisterende reskontro, og gi en advarsel om dette er tilfelle.

Lønn

 • Tom lønnsavregning
  Det er nå mulig å opprette en tom lønnsavregning uten ansatte og faste poster. Se her for mer info.
 • Saldo og trekkmaler
  Saldo og trekkmaler fjernes som menyvalg fra lønnsavregning, og vil nå ligge på ansattkort i stedet. Saldo/trekk vil også være tilgjengelig via funksjonen «Oversikt» under Nøkkeltall.
 • Krediter bokført lønnsavregning ved nullstilling
  Dersom en lønnsavregning kun er avregnet og bokført vil man nå få opp valg for å kreditere lønnsavregningen ved nullstilling.
 • Første henting av skattekort
  Hvis det ikke er satt opp kobling mot Altinn på nytt selskap vil bruker automatisk videreføres til oppsett for Altinn-tilkobling når skattekort hentes.