Versjon 166

Prosjekt Beta

Nytt dashboard

 • I det ny dashboardet får du et prosjektsammendrag, totalresultatet til prosjektet, kostnadsoversikt og mulighet til å legge opp rapportsnarveier

Leverandørfaktura

 • Inngående faktura kan nå forhåndsvises i prosjektmodulen, og tildelte faktura kan godkjennes herfra. Videre kan de markeres som fullført på prosjekt, og fakturaen sin status i flyten vises

Tilbud, ordre og faktura

 • Flere kolonner tilgjengelig i oversiktsbildet, og link til samlefakturering av ordre

Generelt

Lansering av Consolve

 • Byråportalen Consolve vil være tilgjengelig for alle Uni Economy-byrå fra og med tirsdag 10.mai. Dette kan aktiveres gratis fra markedsplassen

Avviste betalinger

 • I selskapsoversikten Mine selskaper er det nå tilgjengelig en kolonne for å vise avviste betalinger

Regnskap

Snu fortegn økonomioversikt

 • I økonomioversikt kan fortegn nå snus når rapporten genereres, slik at inntekter får positivt fortegn og kostnader får negativt

MVA-melding

Lønn

Redigering av faste lønnsposter 

 • Faste lønnsposter kan nå slettes og redigeres.

Bokfør lønnsavregning på nytt

 • Det er nå mulig å bokføre en fullført lønnskjøring på nytt fra oversiktsbildet til kjøringen

Variable og faste poster

 • I lønnsavregning er det blitt et mer tydelig skille mellom faste og variable lønnsposter

Salg

Faktura og vedlegg 

 • I fanen for dokumenter på tilbud, ordre og faktura er mulighet for å velge 

Nøkkelindikatorer salg

 • I tilbud, ordre og faktura, samt i relevante oversiktsfunksjoner for salg, er det nå mulig å hente frem felt for sum innpris, dekningsbidrag og dekningsgrad