Introduksjon til salgsmodulen (webinar)

Introduksjon til fakturering; utsendelsesplan, e-postmal, masse- og samlefakturering, prisavtaler og repeterende faktura.