Teknisk beskrivelse - import via KlubbAdmin

Import via KlubbAdmin gjøres via Importsentralen.

1. Velg Innstillinger og Importsentral.

2. Under Bilag velger du Importer.

CS.Teknisk beskrivelse - import via KlubbAdmin.UM7.jpg

3. Type fil for import skal være KlubbAdmin fra Norges Idrettsforbund.

CS.Teknisk beskrivelse - import via KlubbAdmin1.UM.jpg

4. I neste steg velger du:

 • Fil som skal importeres. 

 • Konto for bokføring av BuyPass gebyr.
  • Vi anbefaler konto 7770 - Bank og kortgebyr

 • Mellomkonto for bokføring av innbetalt faktura.
  • Det anbefales å opprette en egen mellomkonto for innbetalinger tilknyttet KlubbAdmin

 • Nummerserie for bilagsimporten.

CS.Teknisk beskrivelse - import via KlubbAdmin.UM6.jpg

Feltene som er obligatoriske i importen er følgende (i kronologisk rekkefølge):

 • PersonID

 • Fakturadato

 • Betalingsfrist

 • KID

 • Statusdato

 • Inntektskonto

 • Kostnad/avgift

 • Betalt beløp

 • Avsenders Ord. ID

Uten de overstående feltene så vil importen feile.


5. Klikk deretter på Neste. 

6. Du vil så få en bekreftelse om at filen er klar for import. Velg da Start import. 

CS.Teknisk beskrivelse - import via KlubbAdmin.UM3.jpg

Når jobben er fullført, vil du se at bilaget er ført mot mellomkontoen som ble satt opp, samt konto for gebyr. 

CS.Teknisk beskrivelse - import via KlubbAdmin.UM4.jpg