Hva er Unimicro Byrå?

Unimicro Byrå er et verktøy laget spesielt for regnskapsbyrå. Det fungerer blant annet som et overbygg for å administrere tilganger til byråets kunder, og for å få inn prospekter. Med Unimicro Byrå kan du også fange opp fakturagrunnlag for å enkelt fakturere kundene dine. Selv om du foretar selve faktureringen via andre løsninger enn DNB Regnskap, SpareBank 1 Regnskap, Eika Regnskap eller Unimicro, vil flere av funksjonene til Unimicro Byrå være relevante for deg.

Skreddersydd for regnskapsbyrå

Ved innlogging blir du møtt med et dashboard. Her får du oversikt over blant annet faktureringsgrad, timer ført, og offentlige frister. Løsningen byr også på en oversikt over dine oppgaver, prospekter, kunder, tilganger, fakturagrunnlag og rapporter.

Hva er UM Byrå 1_1.jpg


Smidig håndtering av oppgaver

Oppgaver viser deg dine oppgaver på tvers av alle selskaper du som regnskapsfører har tilgang til, på tvers av DNB Regnskap, SpareBank 1 Regnskap, Eika Regnskap og Unimicro. Klikker du på en av disse oppgavene, vil du bli videresendt til å utføre oppgaven på gjeldende selskap i gjeldende regnskapssystem.

Timeregistrering i en fei

Har du aktivert timeregistrering, vil du få tilgang til en widget kalt TikkTakk. Med TikkTakk kan du hurtigregistrere timer direkte i bildet du allerede jobber i. Du velger kunde og timeart, og du kan redigere timer til ordre hvis det er avvik mellom medgått tid og fakturerbar tid. Når du legger inn timer via TikkTakk, blir disse automatisk registrert i timemodulen i regnskapssystemet til ditt byrå.

Hva er UM Byrå.jpg


La kundene komme til deg

Det finnes mange bedrifter som allerede bruker et av regnskapssystemene levert av Unimicro, men som ønsker bistand fra en regnskapsfører. Disse bedriftene kan via markedsplassen i sitt regnskapssystem melde interesse for at de ønsker hjelp av et regnskapsbyrå. Hvis ditt byrå har fått en forespørsel, vil disse dukke opp under funksjonen Prospekter. Her kan du velge å avvise eller godkjenne forespørselen. Når du oppretter prospektet som kunde i Unimicro Byrå, vil kundeinformasjonen og kundereskontroen synkroniseres med salgsmodulen til ditt regnskapsbyrå i selve regnskapssystemet.


Nyttig kundeoversikt

Kundeoversikten i Unimicro Byrå gir deg flere nyttige KPI’er, som for eksempel antall førte timer og sum fakturert per kunde. Du kan også legge inn oppgaver, notater og dokumenter per kunde, og til enhver tid se betalingsstatus og detaljer per utgående faktura. Kundeoversikten er relevant for deg som fakturerer kunder via en av regnskapsløsningene til Unimicro, og har kundereskontroer i salgsmodulen til byråets eget selskap i regnskapssystemet.


Bulktildeling av tilganger

Du kan enkelt administrere hvilke regnskapsførere som skal ha tilgang til et eller flere selskaper i regnskapsbyrået sin portefølje, og hvilke tilganger det skal være. Du kan også enkelt deaktivere en regnskapsfører fra alle selskaper om nødvendig. Ved å klikke på den enkelte regnskapsfører, får du også en redigerbar oversikt over hvilke tilganger vedkommende har, på hvilke selskaper.


Ryddig fakturering og gode rapporter

Hvis regnskapsbyrået eier kundeforholdet og dermed blir fakturert for systemkostnader, ønsker du gjerne å viderefakturere systemkostnader til kunden. Unimicro Byrå hjelper deg med å håndtere denne prosessen på en ryddig og effektiv måte. Du kan også enkelt sette opp fastprisavtaler og varsles dersom du bruker mer eller mindre enn estimert tid på en gitt kunde, og Unimicro Byrå vil generere fakturagrunnlag for deg – enten basert på avtalen eller medgått tid.  

Du kan enkelt hente ut rapporter på lønnsomhet per kunde og fastprisavtaler, i tillegg til faktureringsgrad per ansatt.