Flytte klient til et annet kundeforhold

Hvordan flytte en klient fra et regnskapsbyrå (kundeforhold) til et annet:

Lisenser og brukere

  1. Uni Micro AS må få bekreftelse fra sluttkunde og eksisterende regnskapskontor som sier hvilket regnskapskontor som skal overta sluttkunden, samt hvilken dato selskapet skal flyttes på.
  2. Når Uni Micro har mottatt bekreftelse flytter vi aktuelt selskap fra eksisterende til nytt kundeforhold.
  3. Eksisterende regnskapsfører må bli opplyst om at signatur på bilag også overføres nytt regnskapskontor. Dette bør godkjennes.
  4. Eksisterende regnskapskontor må invitere inn byråbruker med fulle rettigheter på produkt og Administratorrolle.*
  5. Byråbruker(e) som overtar selskapet må huske å deaktivere aktuelle regnskapsførere hos eksisterende regnskapskontor. Dersom noen byråbrukere fra tidligere regnskapskontor ønsker tilgang i en overgangsperiode blir dere selv enige om dette i forhold til å avvente deaktivering på en eller flere brukere.

*Når et kundeforhold er flyttet over til en annen lisens, kan ny lisenseier også gi seg selv administrator-tilgang til selskapet.

Annet oppsett

  1. Autobank: Kontroller Autobank-oppsett og påse at ny regnskapsfører blir tildelt autobank-rolle (Full tilgang bank). Bankavtalen er trolig knyttet til eksisterende byrå sin kundeavtale med bank. Dersom avtalen skal videreføres, må nødvendige endringer gjøres i banken som igjen vil ettersende bekreftelse på endring til ZData. Utover dette er det ikke nødvendig å gjøre endringer i Uni Economy dersom kontonummer og organisasjonsnummer er det samme.
  2. Altinn: Endre Altinn-innstillinger.
  3. Moduler og utvidelser: Aktuelle kjøp av moduler og tilleggsprodukter på selskapet blir arvet og fakturert nytt regnskapsbyrå. Husk å aktivere eller deaktivere dersom noe skal endres.
  4. EHF: EHF trenger ikke aktiveres på nytt dersom dette er aktivert på annet kundeforhold. Det følger organisasjonsnummer til aktuelt selskap.