Fastprisavtaler

Denne artikkelen gjelder Unimicro Byrå

Du kan registrere fastprisavtaler på kundekortet for kunder med fastprisavtaler, som vil bli inkludert i fakturagrunnlaget med faste intervaller. Dette er ikke en repeterende faktura, men en repeterende fakturagrunnlag som kan redigeres før fakturering hvis ønskelig.

Før du oppretter fastprisavtalen, må du opprette en timeart for tjenesten med fastpris, for eksempel "bokføring fastpris", og knytte den til et produkt. Dette gjøres i byråets eget selskap i aktuelt regnskapssystem.

For å registrere fast trekk, gå til Kunder i venstremenyen og velg aktuell kunde fra oversikten. På kundekortet klikker du på fanen Avtaler. Hvis du ikke allerede har en fastprisavtale for kunden klikker du på Ny avtale for å opprette en ny avtale. Du kan opprette så mange fastprisavtaler som du ønsker.

Klikk på bildet for å forstørre

fastprisavtaler.jpg

Følgende info må registreres på fastprisavtalen:

  • Navn
  • Periode: Hvor ofte avtalen skal genereres i fakturagrunnlag. Alternativene er månedlig, tomånedlig, kvartalsvis eller årlig
  • Startdato: Fra hvilken dato avtalen skal genereres. Denne kan settes tilbake eller frem i tid
  • Timeart: Timearten som dine byråbrukere registrerer timer jobbet på fastprisavtaler mot
  • Produkt: Produkt som er koblet til timearten for den aktuelle fastprisavtalen. Dette produktet vil bli del av fakturagrunnlaget til kunden
  • Pris: Pris på avtalen
  • Estimerte timer: Valgfritt felt. Brukes dersom du ønsker en estimert timepris. I fakturagrunnlag vil kunder flagges dersom medgått tid overstiger estimert tid i en måned

fastprisavtaler 2.jpg