Etterbestille Autobank-funksjoner

Noen ganger kan det være ønskelig å etterbestille visse funksjoner i Autobank som opprinnelig ikke ble satt opp, for eksempel automatisk levering av kontoutskrifter for bankavstemming.

Per i dag er det ikke et krav at du setter hake for nye funksjoner i systemet, men ved å bruke menyen under Mine Autobankavtaler vil du få en e-post med instrukser for bestilling. Alternativt kan du gå direkte til banken for etterbestilling, men systemet vil da ikke oppdateres for å reflektere nåværende tjenester.

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger

2. Klikk på de tre kulepunktene øverst til høyre og velg Mine autobankavtaler. 

cs. Etterbestille Autobank-funksjoner 1 um.png

3. I vinduet som vises kan du se hvilke funksjoner som er valgt siden forrige endring, eventuelt siden oppstart dersom du aldri har gjort noen endringer. Hvis du for eksempel setter hake ved Bankavstemming og saldo og klikker på Lagre, vil du motta en e-post med videre instruksjoner for å etterbestille denne tjenesten.

cs. Etterbestille Autobank-funksjoner 2 um.png

Merk følgende:

  • Kun brukere med rollen Full tilgang bank kan foreta slike endringer.
  • Det er per i dag ikke mulig å avbestille funksjoner ved å fjerne en hake. Hvis du ønsker å stoppe filsending for bestemte funksjoner, må du kontakte banken direkte.