Dashboard: Endre oppsett

Under Nøkkeltall og Dashboard finner du et standard oppsett som inneholder informasjon og snarveier i widgeter. Du kan redigere oppsettet på dashboardet. Klikk på tannhjulet for å starte redigeringsmodus.

Cs dashboard endre oppsett 1.png

 I redigeringsmodus har du har tre valg:

  1. Legg til eller fjern elementer: Her velger widgeter du ønsker å legge til eller fjerne fra dashboardet.
  2. Gå tilbake til standard layout: Klikk på denne dersom du ønsker å bruke standardoppsettet i systemet.
  3. Avbryt/lagre: Velg Avbryt hvis du ikke ønsker å lagre endringene, eller klikk Lagre når du er fornøyd med endringene.

Hvis du vil fjerne en widget direkte fra bildet, klikker du på det oransje krysset. Dersom du ønsker å endre rekkefølgen på widgetene, kan du klikke og holde inne på det hvite feltet i en widget og dra den dit du ønsker. 

Cs dashboard endre oppsett 2.png

Det finnes en rekke widgeter som kan legges til eller fjernes fra Dashboardet. Klikk på Legg til eller fjern elementer.

Cs dashboard endre oppsett 3.png