Eksportere data via Importsentralen

Du kan eksportere ut data fra systemet ved å benytte Importsentralen. I dette eksempelet henter vi ut kundelister, men du følger samme fremgangsmåte for å hente ut produkter, kontoplan, leverandører og eiendeler.

Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Importsentral. Gå til Kunde, velg Last ned mal, og sett hake for Inkluder eksisterende. Klikk på Last ned.

CS.Eksportere data via importsentral.UM.1.jpg

En fil med eksisterende data vil nå legge seg under nedlastninger på din PC.

PS! Du kan også eksportere SAF-T filer i xml-format via importsentralen.