Effektiv håndtering av faktura, ordre og tilbud

Regnskapssystemet Unimicro tilbyr en omfattende løsning for håndtering av faktura, ordre og tilbud. Dette kan bidra til å effektivisere salgsprosessen og sikre nøyaktig behandling av økonomiske transaksjoner. 

1. Flyt av Data Mellom Tilbud, Ordre og Faktura: Regnskapssystemet gir deg mulighet for enkel flyt av data mellom tilbud, ordre og faktura. Når du oppretter et tilbud, kan du enkelt overføre det til en ordre eller en faktura ved hjelp av nedtrekkslisten og Overfør til ordre eller Overfør til faktura. Dette sikrer at all relevant informasjon følger med gjennom hele salgsprosessen.

best practise tilbud ordre faktura 1 UE.jpg

2. Strukturere Tilbud og Ordre: Bruk funksjonen for tilbud og ordre for å strukturere dine salgstransaksjoner. Opprett tilbud når du ønsker å presentere priser og vilkår for potensielle kunder før en faktura opprettes. Ordre brukes til å bekrefte bestillingen etter at tilbudet er akseptert. Dette gir en strømlinjeformet prosess og reduserer risikoen for misforståelser.

3. Opprette og Administrere Fakturaer: For å opprette en ny faktura, gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura og fyll ut nødvendig informasjon, som kundeopplysninger, varelinjer og betalingsbetingelser. Sørg for at alle relevante opplysninger er korrekt registrert før du fakturerer og sender den til kunden. Her kan du hente frem tilbud og ordrer som er sendt ut til kunder.

4. Tilpasning av Innstillinger: Det er viktig å tilpasse innstillingene i systemet til virksomhetens behov. Du kan definere standardblanketter, betalingsbetingelser, bankkontoer og andre preferanser for å gjøre prosessen så sømløs som mulig.

5. Samlefakturering: For virksomheter som har behov for å sende ut fakturaer til flere kunder samtidig, kan funksjonen for massefakturering være svært nyttig. Gå til Innstillinger i toppmenyen, velg Salg og deretter fanen Blankettoppsett for å tilpasse standardblanketter for samlefakturering. Nå kan du velge flere kunder fra kundelisten og opprette fakturaer for dem samlet.

best practise tilbud ordre faktura 2 UE.jpg

6. Automatisk Bokføring: Regnskapssystemet tilbyr automatisk bokføring av utgående fakturaer, noe som sparer tid og reduserer risikoen for feil i regnskapet. Etter at fakturaen er opprettet og sendt, blir den automatisk bokført i systemet, og du kan enkelt følge med på betalingsstatusen.

7. Dokumentasjon og Sporbarhet: Systemet gir mulighet for dokumentasjon og sporbarhet av alle salgstransaksjoner. Lagre nødvendig dokumentasjon, som fakturaer, ordrebekreftelser og tilbud, for revisjonsformål og fremtidige referanser.

8. Opplæring og Kompetanse: Sørg for at ansatte som håndterer faktura, ordre og tilbud, har tilstrekkelig opplæring og kompetanse i bruken av regnskapssystemet. Dette vil bidra til å unngå feil og optimere arbeidsflyten.

9. Regelmessig Oppfølging: Gjennomgå jevnlig salgsprosessen og resultatene for å identifisere eventuelle forbedringsområder. Regelmessig oppfølging vil bidra til å optimalisere prosessen over tid og sikre effektive og pålitelige salgsoperasjoner.

Ved å ta i bruk disse trinnene for håndtering av faktura, ordre og tilbud i økonomisystemet, kan virksomheten oppnå økt effektivitet, forbedret økonomisk kontroll og levere god service til kundene. Regnskapssystemet Unimicro tilbyr en brukervennlig plattform og sett av funksjoner som bidrar til en vellykket håndtering av salgsprosessene.

Se våre hjelpeartikler om faktura, ordre og tilbud ved å klikke her.