Delvis godkjent uke

Dersom det er godkjent timer for deler av en uke, for eksempel i forbindelse med lønnskjøring, er det kun de dagene det er registrert timer på som vil være låst etter at uken er godkjent. De øvrige dagene kan det fortsatt føres timer mot. 

I tilfeller hvor en uke har status Delvis godkjent, får du følgende valg når du klikker på de tre kulepunktene:

  1. Send inn nye timeføringer. Da sender du inn nye timer som ikke allerede er godkjent for denne uken
  2. Nullstill innsending. Da kan du redigere samtlige dager i valgt uke
  3. Send hele uken inn på nytt. Da blir alle dager, inkludert tidligere godkjente, sendt til teamleder for ny godkjenning

cs. Delvis godkjent uke 1 um.png