Budsjett

Du kan importere budsjett for selskapet som helhet, i tillegg til per avdeling eller prosjekt. Skal du importere per prosjekt eller avdeling, må du først ha importert hovedbudsjettet.

Importere hovedbudsjett for selskapet

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Budsjett.

2. Klikk på pilen og velg Last ned tom mal.

cs.budsjett.UM.1.png

3. Fyll inn budsjettposter på kontoer og lagre filen.

Vær oppmerksom på at inntekter føres med negativt fortegn og utgifter føres med positivt eller uten fortegn. 

cs.budsjett.UM.2.png

4. Klikk på Nytt budsjett og Velg fil for å laste opp.

5. Klikk på Nytt budsjett. 

cs.budsjett.UM.3.png

 

Importere budsjett for avdeling og prosjekt

Etter å ha importert et hovedbudsjett for selskapet kan du importere budsjett per avdeling eller prosjekt. 

1. Klikk på pilen og velg Importer budsjett. 

cs.budsjett.UM.4.png

2. Velg avdeling eller/og prosjekt 

3. Velg fil for å laste opp.

4. Klikk på Lagre

cs.budsjett.UM.5.png

 

Legge inn budsjettposter manuelt

1. Klikk på Ny budsjettpost

cs.budsjett.UM.6.png

2. Velg prosjekt og avdeling om ønskelig.

3. Fyll inn kontoer og tall.

4. Klikk Lagre

cs.budsjett.UM.7.png

 

Aktivere budsjettet

Klikk på pilen og velg Aktiver.

cs.budsjett.UM.8.png