Bankroller

I Bankmodulen, herunder Autobank, kreves det egne roller (Full tilgang bank og Sende betalinger) for å få de tilgangene og rettighetene som er nødvendig for å betale fakturaer og administrere bankinnstillinger. Roller tildeles under Roller og tilganger.

cs. bankroller Um.png

Full tilgang bank

Når en bruker aktiverer Autobank i systemet, vil vedkommende automatisk få rollen Full tilgang bank. Denne rollen er nødvendig for å kunne opprette en ny autobankavtale i tillegg til den eksisterende, etterbestille eller avbestille regnskapsgodkjente betalinger (RGB), eller legge til nye funksjoner i en eksisterende autobankavtale. For generell bruk av bankmodulen gir denne rollen ingen ekstra rettigheter.

Vær oppmerksom på at dersom du har en brukertype regnskapsfører kan du finne rollen under andre roller. 


Sende betalinger

Dersom en bruker skal kunne sende betalinger til banken, er det kun nødvendig med rollen Full tilgang regnskap, og ingen egen bankrolle. Hvis brukeren derimot ikke har regnskapstilgang, kan vedkommende tildeles rollen Sende betalinger, som vil være rimeligere alternativ dersom brukeren ikke skal ha tilgang til regnskapsfunksjoner.

Betalingsrettigheter i banken

Det er også viktig at brukeren har betalings- og godkjenningsrettigheter i nettbanken hvis selskapet har aktivert Regnskapsgodkjente betalinger (RGB). Hvis en bruker uten tilstrekkelige rettigheter i nettbanken prøver å sende en betaling via RGB, vil betalingen bli avvist. Dersom det ikke benytter RGB, men ettergodkjenning i nettbanken, er det mulig å sende en betaling fra systemet uten rettigheter i banken. En annen bruker i nettbanken med rettigheter vil da måtte ettergodkjenne betalingen i banken.