Opprette nytt produkt i app

1. Klikk på de tre horisontale linjene øverst til venstre.

2. Under Salg i venstremenyen, klikk på Produkter.

3. Klikk på Nytt produkt, fyll inn informasjon og avslutt ved å klikke Legg til.