Opprette nytt produkt i app

1. Gå til de tre horisontale linjene øverst til venstre.

 

2. Klikk på Salg i venstremenyen og velg Produkter.

 

3. Klikk på Nytt produkt, fyll inn informasjon og klikk Legg til.