Føre timer i app

1. Klikk på de tre horisontale linjene øverst til venstre.

2. Under Timer i venstremenyen, klikk på Registrer timer.

3. Klikk på Plusstegnet nederst til høyre.

4. Fyll inn detaljene som måtte passe og avslutt ved å klikke Lagre.