Føre timer i app

1. Gå til de tre horisontale linjene øverst til venstre.

 

2. Klikk på Timer i venstremenyen og velg Registrer timer.

 

3. Klikk på Plusstegnet nederst til høyre.

 

4. Fyll inn detaljene som måtte pass og avslutt ved å klikke Lagre.

 

Forslag fra kalenderen kommer direkte fra Outlook.