Aktivere KID

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg 

Merk! Du må ha en KID-avtale i banken for at systemet skal kunne ta i mot innbetalingene som kommer med KID.

cs.aktiver kid.UM.1.jpg

2. Velg fanen KID innstillinger 

KID-nummeret beregnes etter modulus 10, og standard KID inneholder 15 siffer hvor de syv første sifrene inneholder fakturanummer etterfulgt av syv sifre for kundenummer og deretter ett kontrollnummer. Det er mulig å lage egen KID-oppbygning, men vi anbefaler deg å benytte standardoppsettet.

cs.aktiver kid.UM.2.jpg

3. Sett KID nummer synlig på blankett for at kunder skal motta KID når en faktura genereres og sendes.

NB! KID nummer genereres først når fakturaen er fakturert.