Årsavslutning: Varelager

Trinn 4 i steg for avskrivninger og forskjeller er kun aktuelt dersom foretaket har saldo på hovedbokskontoer for varelager. Ved saldo på disse kontoene vil systemet undersøke om det er bokført avskrivninger på varelageret, da de skattemessig ikke kan nedskrives. Dersom det er foretatt nedskrivninger av varer som var på lager i år, må det videre oppgis eventuell nedskrivningsverdi av varer som også fortsatt er på lager fra i fjor. Dersom en eller begge av disse valgene ikke er aktuell for ditt foretak velger du Nei og går videre til neste steg.

Cs årsavslutning varelager.png