Versjon 214

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

  • Forbedret logg for attestering av innkommende faktura
    Du kan nå velge å se fullstendig godkjenningshistorikk på en innkommende faktura, også etter at den er godkjent.

 

Salg

  • Mulighet for umiddelbar utsendelse på en allerede automatisert faktura
    Hvis du har satt opp automatisk utsendelse av faktura i utsendelsesplan, blir den liggende i kø til den automatisk sendes ut på fakturadato. Det er nå mulig å overstyre dette per faktura. Når du klikker på Fakturer og send, vil du få opp informasjon om at fakturaen har fakturadato frem i tid. Her kan du nå velge Send umiddelbart.

 

Feilrettinger

  • Kontonummer på tilbud og ordre
    Noen kunder opplevde at kontonummer forsvant fra feltet «Betales til kontonummer» når et tilbud eller en ordre ble omgjort til faktura. Dette feltet skal egentlig ikke være synlig på tilbud og ordre, og er nå fjernet. Kontonummer vil kun være mulig å fylle ut på vanlig faktura og gjentakende faktura.