Årsavslutning: Skattemelding/ligningsoppgave

Steg 5 i årsavslutning er å sende inn skattemelding/ligningsoppgave. Vær oppmerksom på at du må ha integrasjon mot Altinn for å kunne sende dette fra systemet. For mer info om oppsett av integrasjon se følgende link.

Før oppgaven sendes til Altinn får du en oppsummering av skattepliktig inntekt og skattekostnad. Dersom oppsummeringen er korrekt, kan du sende til Altinn.

Cs årsavslutning skattemelding ligningsoppgave 1.jpg

Når du sender til Altinn må du angi om årsavslutningen er fylt ut av foretaket selv, eller revisor. Videre må det oppgis til Altinn hvem eventuelle henvendelser kan rettes mot, og kontaktinfo (e-post) for vedkommende.

Cs årsavslutning skattemelding ligningsoppgave 2.jpg

Når meldingen er sendt inn, vil du opp en melding om at innsending var vellykket, med en link til Altinn hvor innsendte skjema kan kontrolleres. Merk at skjema fortsatt må kontrolleres og signeres i Altinn.