Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud

Opprette kladd

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura, Ordre eller Tilbud. Opprett en faktura, ordre eller et tilbud

cs. Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud 1 um.png

2. Velg Lagre kladd

cs. Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud 2 um.png


Hente frem kladd

1.Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura, Ordre eller Tilbud

2. Klikk på fanen Kladd og velg aktuell faktura/ordre/tilbud. Du kan også redigere kladden fra dette bildet.

cs. Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud 3 um.png