Regnskapsinnstillinger: MVA-koder

Du kan endre hvilke MVA-konti som MVA-kodene er knyttet mot. Du kan også endre nummer og navn på kodene.

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap.

2. Velg fanen Mvakoder

Cs Mva-koder 1.jpg

3. Klikk på raden med aktuell MVA-kode for å få opp visningen til høyre. Foreta ønskede endringer.

4. Lagre innstillinger.

Cs Mva-koder 2.jpg