Overstyre valutakurs

1. Gå til Regnskap og velg Valutakurser

2. Søk opp valutaen du ønsker å overstyre.

3. Klikk på de tre kulepunktene og velg Overstyr

cs. overstyre valutakurs 1 um.png

4. Fyll ut Fra dato og Til dato.

5. Endre kurs.

6. Klikk Lagre

cs. overstyre valutakurs 2 um.png