Registrere eksisterende eiendel

Fremgangsmåten for å opprette en eksisterende eiendel er lik som ved registrering av en ny eiendel, med ett unntak: Ved eksisterende eiendeler vil det være et avvik mellom kjøpspris og inngående regnskapsmessig verdi. Utover dette vil det være to varianter av å registrere en eksisterende eiendel.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Eiendeler.

2. Klikk på Registrer ny eiendel. 

Cs registrere eksisterende eiendel 1_1.jpg

Cs registrere eksisterende eiendel 2.jpg

Variant 1: Avskrivningskostnadene på eiendelen er bokført i tidligere regnskap til og med forrige regnskapsmåned

I dette tilfellet trenger du kun å registrere kjøpspris og den faktiske regnskapsmessige verdien for eiendelen. Hvis automatisk bokføring er aktivert, vil systemet bokføre avskrivningskostnadene fra og med siste dag i inneværende måned.

Cs registrere eksisterende eiendel 3.jpg

 

Variant 2: Det foreligger påløpte avskrivningskostnader som ikke er bokført

I dette tilfellet settes inngående regnskapsmessig verdi fortsatt til balanseført beløp, men fremfor å velge inneværende måned i feltet Avskrives fra og med, velger du den første måneden i perioden der det mangler bokførte avskrivningskostnader.

Cs registrere eksisterende eiendel 4.jpg