Manuell bilagsføring

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Bilagsføring.

cs. manuell bilagsføring 1 um.png

2. Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å endre hvilke kolonner som skal ligge synlig i bilagsføringen.

cs. manuell bilagsføring 2 um.png

3. Klikk på ikonet for vedlegg for å laste opp et vedlegg til bilaget. Klikk på Velg filer eller Hent fra innboks.

cs. manuell bilagsføring 3 um.png