Åpne poster: Oversikt

Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Åpne poster. Du kan filtrere visningen etter alle kunder, alle kunder med åpne poster og alle med åpne poster, forfalt. 

Visningen er delt opp etter de forskjellige reskontro-typene. For å velge mellom kunde, leverandør, ansatt og hovedbok, klikker du på nedtrekkslisten øverst.

Cs oversikt åpne poster1.jpg


Post mot post markering

Du får flere valg ved å klikke på pilen til høyre.Cs oversikt åpne poster 2.jpg

Etter en post mot post markering er det nødvendig å Lagre endringen. 

Noen ganger må du åpne markerte poster igjen. Du kan gjøre dette ved å markere dem og trykke på Gjenåpne valgte.

Du kan bruke Automerk alle kontoer for å markere poster på alle kunder. 

Hvis du deaktiverer Autolukking, vil ingen poster markeres automatisk og du må matche dem manuelt.

Har du gjort feil i markeringen, kan du tilbakestille linjer som ikke har en motpost. Dette vil tilbakestille hele reskontroen for den aktuelle kunden/leverandøren. Da klikker du på Resett alle linjer u/motpost.


Forfalte poster

Du kan bruke et hurtigfilter i åpne poster for å kun vise poster som er forfalt. Når du filtrerer på denne måten, vil åpne poster som ikke har forfalt, bli ekskludert fra visningen for hver enkelt reskontro. Velg fanen Alle med åpne poster, forfalt.

Cs oversikt åpne poster 3.jpg