Nyttig å vite om bidragstrekk

Under faste poster på ansattkortet har vi en mal som heter bidragstrekk. Det brukes dersom myndighetene pålegger deg som arbeidsgiver å trekke den ansatte i lønn for underholdningsbidrag (barnebidrag eller ektefellebidrag). I de aller fleste tilfellene utfører lønnsmottakeren selv betaling av under til motparten eller NAV Innkreving, men i de tilfeller der lønnsmottaker misligholder kravet kan NAV Innkreving pålegge trekk i lønn og feriepenger i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av lønnsmottakerens husstand. Da må arbeidsgiver gjennomføre trekket slik kravet fra NAV innkreving beskriver.

Fremgangsmåte 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte

2. Velg den av de ansatte du ønsker å registrere bidragstrekk på

cs.bidragstrekk.um.1.png

3. Klikk på pilen og velg Nytt bigragstrekk.

cs.nyttig å vite om bidragstrekk.um.2.png

 

Beskrivelse av feltene

cs.nyttig å vite om bidragstrekk.um.3.png

Tekst til lønnspost: Legg inn teksten som skal være synlig ved lønnskjøring og på lønnsslipp. Denne kan redigeres i ettertid, selv om trekket er i bruk.

Lønnsart: Den lønnsarten som trekket skal benytte. 

Fra og til dato: Legg inn start- og sluttdato for trekket. La feltet for sluttdato stå tomt dersom trekket skal være løpende.

Avdrag: Legg inn avdrag eller trekk uten fortegn som blir med per lønnsavregning. 

Avdrag prosent: Legg inn prosent dersom du ikke benytter avdrag/trekk. Det beregnes prosent av bruttolønn per lønnsavregning.

Arbeidsforhold: Legg inn arbeidsforholdet trekket skal beregnes av.

Leverandør: Dersom du ønsker å utbetale dette trekket via remittering/autobank, må du legge til leverandør i dette feltet. (Ved registrering av fagforeningstrekk skal alltid leverandør legges til)

KID: Ønsker du å sende trekket via remittering/autobank, kan du fylle ut KID

Kontonummer: Dette feltet henter informasjon fra leverandør som er knyttet til trekket og er ikke redigerbart.

Lag utbetaling: Sett hake dersom trekket skal generere utbetalingspost til leverandør ved utbetaling av lønnsavregning. Fungerer sammen med Leverandør, KID og kontonummer. 

Reduser trekket automatisk for å unngå at utbetalt lønn blir negativ: Sett hake dersom du vil at systemet skal redusere trekket de gangene et lønnsgrunnlag er lavere enn trekket. Vær oppmerksom på at trekket vil være synlig i sin helhet fram til lønnskjøringen er avregnet.

 

Beskrivelse av fanene

Dokumenter: Eventuelle dokumenter til internt bruk.

Historikk: En oversikt over lønnskjøringer der trekket er blitt benyttet.