Timerapport

Timerapporten kan fordeles på timearter, timebrukere, kunder, ordre, prosjekt eller team. Du kan legge inn et egendefinert datoutvalg og velge fakturerbare timer, timer som ikke er overført og vise pris for registrerte timer. 

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timerapport. 

Cs timerapport 1.png

2. Ved å klikke på en av timeartene vil du få opp et vindu med en detaljert oversikt over timer ført mot denne timearten. 

Cs timerapport 2.png

Alle rapportene kan eksportes til Excel.