Spesifikasjoner i mva-melding

For enkelte mva-koder skal beløpet spesifiseres i mva-meldingen. Slik spesifikasjon er for å detaljere enkelte forhold som ikke er dekket av SAF-T-standarden.

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Klikk på fanen mva-spesifikasjon. Her styrer du oppsett for eventuelle mva-spesifikasjoner i mva-meldingen.

CS Spesifikasjoner i MVA-melding.jpg

Eksempel: Tap på krav er en type. Du legger inn mva-kode 1 og hovedbokskonto som du har bokført tapet på, her 7830. Nå vil eventuelle bokføringer i terminen med kombinasjonen konto 7830 og mva-kode 1, føre til at det blir sendt inn en spesifikasjon på mva-kode 1, med type tapPåKrav og med beløp fra bokføringen. Er det flere slike bokføringer med samme type og lik mva-kode i samme termin, blir disse summert i innsendingen.

Følgende spesifikasjoner kan rapporteres på: