Opprette og bokføre leverandørfaktura

Opprette leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle fakturaer som er lastet opp eller mottatt via e-postmottaket og EHF.

2. Velg aktuell faktura og klikk på Registrer leverandørfaktura. 

Cs opprette og bokføre levfaktura.png

3. Fyll ut ønskede felt. Dersom OCR-tolk er aktivert vil feltene fylles ut automatisk. Disse kan overskrives. 

4. Klikk på Lagre endringer.

Cs opprette og bokføre levfaktura 1.jpg

Under Leverandørhistorikk finner du bilagsnummer, hvem som har bokført og utført handlingen. 


Bokføre leverandørfaktura

1. Fyll ut følgende felt dersom dette ikke allerede er gjort: LeverandørFakturadato og Konto under kontering. 

2. Klikk på Bokfør.

Cs opprette og bokføre levfaktura 2.jpg

 

Du kan skrive spesielle merknader eller kommentarer om en leverandørfaktura under fanen Fritekst. Feltet er kun synlig inne i systemet, og kan endres når som helst i fakturaflyten.

Cs opprette og bokføre levfaktura.jpg