Årsavslutning: Eiendeler ENK

Systemet støtter ikke regnskapsmessige avskrivninger/næringsoppgave 2 når det gjelder eiendeler i enkeltpersonsforetak. Dette betyr at de bokførte verdiene på eiendelene blir brukt som grunnlag for de skattemessige verdiene i årsavslutningen, og at skattemessige avskrivninger blir bokført mot hovedboken i steg 3.

Det er viktig å registrere alle eiendeler under Eiendeler, da eiendeler og årsavslutning i ENK er tett knyttet sammen.

Systemet støtter både negativ saldo (saldogruppe A, C og D) og gevinst- og tapskonto (saldogruppe E-I). Dessverre er det ingen støtte for saldogruppe B i årsavslutningen for enkeltpersonsforetak.

steg3ENK.png

I steg 3 vil systemet vise alle registrerte eiendeler. Hvis man har solgt eiendeler i gruppe A-D med en så stor gevinst at hele gruppen får en negativ saldo, vil systemet automatisk overføre beløpet til konto 2095 "Negativ saldo".

For saldogruppene E-I vil tap og gevinst henholdsvis bli bokført mot konto 1296 og 2096 på salgstidspunktet. I steg 3 vil tap eller gevinst bli brukt som grunnlag for kostnads- eller inntektsføring i størrelsesorden 20% av grunnlaget, og systemet vil automatisk bokføre dette mot riktige konti i regnskapet.