Årsavslutning: Sjekkliste

Årsavslutning er en funksjon for avstemming av årsregnskap, føring av disponeringer og innsending av ligningsoppgave. Årsavslutning aktiveres via Markedsplassen, og er beregnet for små og mellomstore firmaer med firmatype AS, ENK, NUF og ASA. Det første steget i årsavslutning er en sjekkliste for nødvendige avklaringer som må gjøres før avstemming av balansen.

Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Årsavslutning. Klikk på Gå gjennom sjekklisten.

Klikk på bildet for å forstørre

Cs årsavslutning sjekkliste 1.jpg

Systemet vil automatisk sjekke om noen av oppgavene er fullført. De resterende oppgavene fungerer som en huskeliste over ting som må gjøres før året kan avsluttes. Merk at for samtlige oppgaver er det mulig å sette hake for å markere en oppgave som fullført, selv om systemet indikerer at det kreves handling. Før du kan avslutte året, må du sørge for at alle disse punktene er fullført, slik at alle relevante bokføringsdata blir tatt med.

Under punktet for salgsfaktura og innbetaling finner du linken Gå til bankavstemming, hvor du kan sjekke at alle innbetalinger fra banken er registrert i regnskapet. Vær oppmerksom på at dette krever at bankintegrasjon er aktivert og at bankavstemmingsfiler er bestilt.

Cs årsavslutning sjekkliste 2.jpg

Systemet vil sjekke om all offentlig rapportering (MVA- og A-melding) for regnskapsåret er sendt inn og godkjent. Hvis selskapet ditt ble opprettet i systemet etter årsskiftet og offentlige rapporter er sendt inn fra et annet system, vil du få beskjed om at disse oppgavene ikke er fullført. I dette eksempelet kan du da velge Gå til MVA-melding. Hvis du vet at alle rapportene er sendt inn, kan du likevel markere oppgaven som fullført ved å sette hake. 

Cs årsavslutning sjekkliste 3.jpg


Systemet vil sjekke om regnskap for tidligere år balanserer. Dersom dette ikke er tilfelle, se artikkel om håndtering av ubalanse i tidligere år.

Systemet vil også undersøke om regnskapet har forventet aksjekapital i henhold til aksjeloven. Dersom dette mangler fra regnskapet, vil systemet foreslå en løsning og gi en link til bokføringsfunksjonen for å gjøre korrigeringen.

Det siste punktet er en avsjekk av saldoen på eiendelskontoene i balansen og den registrerte regnskapsmessige verdien på alle eiendeler. For at systemet skal beregne korrekt skattemessig avskrivning og forskjeller mellom denne og regnskapsmessig avskrivning, må alle eiendeler være registrert i funksjonen for Eiendeler i systemet. Du vil få en advarsel dersom det er avvik mellom disse verdiene. Når du har avklart alle punktene i listen, kan du klikke på Sjekkliste fullført.

Cs årsavslutning sjekkliste 4.jpg

Hvis du underveis i prosessen ønsker å starte på nytt kan du velge å nullstille årsavslutningen. Dette vil nullstille alle trinn du måtte har kjørt så langt i prosessen. Systemet vil imidlertid ikke slette skjema som er sendt til Altinn, dette må eventuelt håndteres manuelt.