Aktivere integrasjon fra Traveltext

Er selskapet allerede bruker av Traveltext med administrator-rettigheter kan du starte prosessen fra Traveltext og knytte kontoen mot et aktivt selskap i Unimicro.

1. Logg inn på administrator-panelet hos Traveltext

2. Gå til Integrasjoner i høyremenyen

3. Klikk på Klikk her for å starte

cs.aktivere integrasjon fra traveltext.um.1.png

4. Logg inn med innloggingsinformasjon for en administratorbruker i Unimicro (ikke Traveltext). 

5. Klikk på Tillat

cs.aktivere integrasjon fra traveltext.um.2.png

 

6. Finn det aktuelle selskapet og klikk Aktiver

7. Klikk Aktiver en gang til for å bekrefte valget

cs.aktivere integrasjon fra traveltext.um.3.png

 

NB: For å kunne opprette integrasjonen direkte fra Traveltext forutsettes det at man allerede er bruker i Traveltext og at man har Admin-rettigheter i systemet slik at man får tilgang til Admin-bildet (backend). Selskapet må allerede være opprettet i Unimicro. Det er også mulig å aktivere Traveltext fra Unimicro.