Overføre timer til lønn

For å kunne overføre timer til lønn må følgende være på plass:

1. Timearten som brukeren benytter må være koblet mot en Lønnsart. Dette gjøres under Time og Timearter. 

Cs overføre timer til lønn 1.png

2. Timebrukeren må være knyttet mot en ansatt. Gå til Timer i venstremenyen og klikk på Personer. Klikk på aktuell person og gå til fanen Detaljer. Du knytter her timebrukeren opp mot en Ansatt

Cs overføre timer til lønn 2.png

3. Du kan nå opprette en ny lønnsavregning. Merk at timene som overføres til lønn må være godkjent. Deretter kan du velge overfør timer til lønn.

Cs overføre timer til lønn 3.png

 

 

4. Du setter hake for hvilke timer som skal inkluderes i lønnsgrunnlaget og hvilke ansatte det skal overføres timer for. 

Cs overføre timer til lønn 4.png

Etter overføring kan du endre timene. Endringene du foretar deg vil kun påvirke lønnsavregningen og ikke de godkjente timene.