Endre innsendt inntektsmelding

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Inntektsmelding

2. Klikk på de tre kulepunktene og velg Opprett ny med denne inntektsmelding som mal. 

cs.inntektsmelding endring.ue.1.png

 

3. Klikk på Lag inntektsmelding. 

cs.inntektsmelding endring.ue.2.png

 

4. Klikk på nedtrekkslisten tilhørende Årsak til innsending, velg Endring og Lagre og fortsett. 

cs.inntektsmelding endring.ue.3.png

5. Fyll inn skjemaet med endringene.

6. Klikk på pilen til høyre for Lagre og velg Send inn Inntektsmelding.

For å kunne levere inntektsmelding må systemet på forhånd ha oppsett mot Altinn

cs.inntektsmelding registere.ue.7.png


Merk at Nav alltid vil ta utgangspunkt i den siste innsendte meldingen. Det er derfor ikke nødvendig å slette forrige inntektsmelding.