Nyttig informasjon om fiskere, lott og hyre

Ansatte som er registrert i fiskermanntallet

Fiskermanntallet er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring (blad B) eller binæring (blad A). Dersom den ansatte er registrert her skal vedkommende ikke være innmeldt med arbeidsforhold i Aa-registeret, fordi de blir regnet som næringsdrivende. 

For at de ansatte, som er registrert i fiskemanntallet, ikke skal bli med i a-meldingen kan du enten

  1. Ikke sett inn ansatt-dato på stillingen (eller ikke opprett stilling i det hele tatt)
  2. Sett inn Pensjon og annet uten ansettelsesforhold i feltet Arbeidsforholdstype.

 

Sjømannsfradrag

Sjømannsfradraget er et skattefradrag for sjøfolk som er til sjøs på skip i fart minimum 130 dager i inntektsåret. Fradraget er på 30 prosent av inntekten og har en øvre grense på 83 000 kroner. Skatten beregnes for hver lønnsavregning. Merk at det er skattegrunnlaget som reduseres. Selve skatteberegningen følger vanlig skattekort og innstillinger generelt. 

 

Dette må du gjøre i systemet

Lønnsarter for hyre er standard i systemet dersom du har aktivert særskilt fradrag for sjøfolk i lønnsinnstillingene

For å rapportere inn lottforskudd eller lottoppgjør kan du opprette ny lønnsart. Du får full oversikt over kravene hos Skatteetaten til de lønnsarter du oppretter på egenhånd, disse må du vedlikeholde selv. 

cs.lottoghyre.um.2.png

 

Lott eller part i fiske og fangst skal rapporteres i a-meldingen. Dette gjelder både månedlig forskudd på lott og avregning i forbindelse med lottoppgjør. I havfiskeflåten er det vanlig med lottoppgjør en til to ganger i året. I henhold til tariffene skal det utbetales et månedlig trekk (forskudd) til mannskapet i hver måned i perioden mellom lottoppgjørene. Dette utbetales selv om båten ikke er i fiske. Forskuddet avregnes så senere i lottoppgjøret.

cs.lottoghyre.um.1.png

I a-meldinger skal brutto månedlig forskudd innrapporteres fortløpende for den måneden utbetalingene gjøres. Resultatet av lottoppgjør innrapporteres for den måneden avregning faktisk gjennomføres. Dette gjelder uansett om resultatet av lottoppgjøret er positivt eller negativt. Ved rapportering av lott har i forbindelse med årsskifte følges realisasjonsprinsippet. Nærmere bestemt skal inntekt opptjent i år 1 som utbetales som lottoppgjør i år 2 rapporteres inn på en a-melding for desember for år 1. Månedlig forskudd på lott, samt resultat av avregning som følge av lottoppgjør, innrapporteres som "Lott eller part (herunder minstelott) til fisker".