Nullstille a-melding

Det er kun mulig å nullstille en a-melding med status Mottatt, Retningslinje eller Øyeblikkelig. Det er ikke mulig å nullstille a-meldinger som er erstattet eller avvist. Det er sjelden behov for å nullstille en a-melding, som oftest er det mest hensiktsmessig å erstatte en tidligere innsendt a-melding. 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding.

2. Klikk på A-meldingsdetaljer.

cs.nullstille amelding.UM.1.png

3. Bruk pilene for å navigere til perioden du ønsker å nullstille.

4. Klikk på de tre kulepunktene og velg Avansert periodebehandling

cs.nullstille amelding.UM.2.png

5. Klikk på de tre kulepunktene og velg Nullstill melding. Dersom du har sendt flere meldinger for samme periode vil du finne disse her.

cs.nullstille amelding.UM.3.png

Feltet Type kan fortelle deg noe om innholdet i meldingen; arbeidsforhold, standard (også kalt full a-melding), tillegg eller nullstilling. 

6. Klikk på Send inn. På samme måte som en vanlig a-melding, må også nullstillingen sendes inn til Altinn. 

cs.nullstille amelding.UM.4.png

7. Klikk på Hent tilbakemelding. På samme måte som en vanlig a-melding må også nullstillingen hentes fra Altinn. 

cs.nullstille amelding.UM.5.png