Innberetning av arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd (OTP)

Hva er korrekt for ditt selskap?

Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av obligatorisk tjenestepensjon (OTP). For at beregningen av arbeidsgiveravgiften (AGA) skal bli korrekt, bør innberetningen i enkelte tilfeller føres på hver enkelt ansatt. Dette er fordi AGA må beregnes og innberettes i henhold til riktig sone for hver enkelt ansatt. Arbeidsgiveravgift av OTP og refusjon sykelønn skal rapporteres per virksomhetsnummer.

Eksempel 1: Hvis selskapet kun har én lokalisering, vil AGA-sonen være den samme for alle ansatte. Du kan da legge fordelingen på én ansatt.

Eksempel 2: Hvis selskapet for eksempel har et avdelingsregnskap, bør fordelingen legges på hver enkelt ansatt.

Eksempel 3: Har selskapet ansatte fordelt på to eller flere virksomhetsnumre, må fordelingen skje på minst én person per virksomhetsnummer.  


Hvordan kan systemet hjelpe deg med korrekt innberetning?

Som systemets standard lønnsart ligger 800 Arbeidsgiverpliktig andel av pensjon. Denne kan du benytte for å innberette arbeidsgiverpliktig andel av pensjon (OTP). Lønnsarter for innberetning av arbeidsgiverpliktig andel av pensjon skal ikke ha utfylt informasjon under A-meldingen, og haken for AGA skal være på. 

CS.Innberetning av arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd (OTP).UM.jpg

Dersom du klikker på fanen Innstillinger vil du se at Type Lønnsart er satt til Aga pensjon. Dette sørger for at lønnsarten er med på A-meldingen. 

CS.Innberetning av arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd (OTP)1.UM.jpg


Hva må du gjøre for at innberetningen skal bli korrekt?

Når du skal betale avtalefestet pensjon, vil forsikringsselskapet gi deg en en liste med beløp for per ansatt. Dersom du ikke mottar en slik liste kan du selv be dem om en oversikt over hvordan premien til forsikringsordningen blir beregnet, spesifisert på medlemmene (de ansatte). Det bør spesifiseres per måned eller for perioden, slik at beregningen av arbeidsgiveravgift kan legges inn som en fast lønnspost. Det er også mulig å registrere beløpet som en manuell lønnspost hver periode/måned. 

Arbeidsgiveravgift av OTP blir nå beregnet for hver lønnsavregning, og vil bli innbetalt ved terminforfall dersom det er lagt inn som et fast månedsbeløp. Når du sender A-melding vil arbeidsgiveravgiften komme med i totalen for betalt arbeidsgiveravgift for hver enkelt sone. Den vil bli spesifisert i eget felt i A-meldingen.