Kundekort: Oversikt

Denne artikkelen gjelder Unimicro Byrå

Gå til Kunder i venstremenyen og velg aktuell kunde. Gå til fanen Oversiktsbilde.

Her vises overordnet informasjon om den valgte kunden. Øverst på båndet vises nøkkeltall for kunden med fokus på lønnsomhet, fakturering og medgått tid . Kontaktinformasjonen for kunden vises i nedre høyre hjørne, basert på data som ble lagt inn da kunden ble registrert.

Under fanen Oppgaver kan du opprette oppgaver som kan tildeles til deg selv eller andre brukere, og disse kan markeres som fullført når de er ferdigstilt. Når en oppgave er fullført, fjernes den fra listen. Under fanen Notater kan du legge inn permanent kundeinformasjon som du vil dele med andre brukere.

Klikk på bildet for å forstørre

kundekort oversikt s.jpg