Lisensinformasjon: Brukere

Gå til Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon. Hvis du klikker på en bruker, vil du se alle selskapene brukeren har eller har hatt tilgang til.

Du kan deaktivere en bruker dersom du er lisensadministrator, enten per selskap eller fra alle selskaper.

Dersom du ønsker å deaktivere brukeren fra alle selskaper vedkommende har tilgang til, kan du klikke på tre kulepunktene i listen over alle brukere og velge Deaktiver fra alle selskaper.

CS.Lisensinfomrasjon Brukere.UM.jpg


Deaktivere per selskap

Klikk på brukeren i listen til venstre, og velg brukeren for det spesifikke selskapet. Klikk på de tre kulepunktene og velg Deaktiver bruker.

CS.Lisensinfomrasjon Brukere1.UM.jpg